Welkom arrow Ik werk voor een instantie
UWV PDF Afdrukken E-mail

UWV

We richten ons op alle mensen met beperkingen en we werken graag met Wajong-ers. 

Wij voeren volledige re-integratietrajecten uit en ook "losse diensten", altijd volgens ons concept Menselijk Maatwerk.

Met diverse gunningen van UWV.

INKOOPKADER:

Re-integratiediensten ZW 2014
14.WOR.0 Werkorientatie
14.COA.0 Coaching
14.STI.0 Individuele Sollicitatietraining
14.STG.0 Groepsgewijze Sollicitatietraining

Re-integratietrajecten ZW-AG 2013
13BB Klanten met ernstige beperkingen van lichamelijke aard

Re-integratiediensten
12 SA Sociale Activering

Re-integratietrajecten Werkzoekende Jonggehandicapten
10.04.M Wajong klanten met verstandelijke beperkingen
10.04.N Wajong klanten met fysieke beperkingen
10.04.P Wajong klanten met psychische/psychiatrische beperkingen

UWV-ZW/Arbo
Herstel & Werk

IRO's
Voor alle doelgroepen
Ook combinaties van voorschakelen/activering en bemiddeling naar betaald werk

In overleg begeleiding anderszins